Bopärm

Här hittar du utförlig information, instruktioner och skötselanvisningar till din nya lägenhet.

 Flik 1: Att bo i bostadsrätt

 Flik 2: Sophantering

 Flik 3: Parkering och garage

 Flik 4: Portelefon

 Flik 5: Värme och sanitet

 Flik 6: El

 Flik 7: Ventilation

 Flik 8: Vitvaror

 Flik 9: Golv & väggar

 Flik 10: Fönster och fönsterbänkar

 Flik 11: Inredning

 Flik 12: Yttre miljö

 Flik 13:Leverantörsregister

 Flik 14: Felanmälan

 Flik 15: Mäklarfirmor

 Flik 16: Ritningar