Vitvarorna täcks inte längre av garantin.

Du äger vitvarorna.

Föreningen ansvarar inte för dem.
Vår teknisk förvaltare gör inte denna typen av felanmälningar inne hos boende.

Du får själv ta kontakt med servicetekniker eller köpa nytt. 

 Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel

Föreningen förvaltas av Bredablick.

 Bredband-Telefoni-Tv

Telenor är din leverantör för bredband, telefoni eller Tv.

 Nycklar

Du måste ta kontakt med styrelsen om du önskar beställa nyckelkopia.
Styrelsen tar en avgift på 275 kr som skall betalas på Brf:s bankgiro.